مرکز آموزش بازرگانی مرکز آموزش بازرگانی مرکز آموزش بازرگانی
مرکز آموزش بازرگانی » صفحه اصلی
site-logo1.jpg
salavat-web.jpg
1.jpg
2.jpg
گزارشهای تصویری
1408261-b.jpg
9201-14.jpg
9201-4.jpg
customer_care_f.jpg
a.jpg
b.jpg
c.jpg
انتشارات
001.png
002.png
003.png
004.png
005.png
006.png
007.png
008.png
009.png
010.png
011.png
012.png
013.png
014.png
015.png
017.png
018.png
021.png
022.png
023.png
024.png
025.png
026.png
028.png
029.png
030.png
031.png
032.png
033.png
034.png
035.png
036.png
038.png
039.png
041.png
043.png
045.png
046.png
گمرک و تجارت.jpg
پیوندها

سایت مقام معظم رهبری

سایت مجلس شورای اسلامی

سایت قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران

به وب سایت مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان خوش آمدید

مرکز آموزش بازرگانی وابسته به موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی (وزارت بازرگانی) با ماموریت توانمند سازی علمی سرمایه های انسانی به منظور پیشبرد اهداف نظام نوین تجاری کشور مندرج در سند چشم انداز و در نهایت نهادینه شدن تجارت اثر بخش در سال ۱۳۷۴ در تهران تاسیس و نمایندگی استان اصفهان نیز در سال 1388 در شهر اصفهان افتتاح گردید.
این مرکز بعنوان بازوی آموزشی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی نقشی فعال در جهت راهبری ، مدیریت و اجرای آموزشهای مورد نیاز در حوزه بازرگانی را در سطح استان اصفهان به عهده دارد.
مرکز آموزش بازرگانی با شعار آموزش اثربخش کلید تحول در بخش بازرگانی استان، تلاشی منسجم و هدفدار را در جهت ارتقای دانش ، بینش و مهارت های حرفه ای شاغلان حوزه بازرگانی استان در پیش گرفته و با استفاده از روشهای کاربردی در طراحی و اجرای دوره های آموزشی   می کوشد نقشی موثر در بهبود مستمر فعالیت های تجاری و بازرگانی و نوسازی نظام بازرگانی استان ایفاء نماید.

  گوهرناب : پیامبر اسلام(ص) : هرکس به خداوند و روز قیامت ایمان دارد باید مهمانش را گرامی بدارد.                                        گوهر ناب : امام رضا(ع) : خوش رفتاری با مردم نیمی از عقل است.                                        گوهر ناب : پیامبر اسلام(ص) : صله کن با کسی که رابطه اش را با تو قطع کرده و نیکی کن به کسی که با تو بدی کرده.                                        گوهر ناب : پیامبر اسلام(ص) : عاقل ترین مردم کسی است که مدارا کردنش با مردم بیشترباشد.                                        گوهر ناب : پیامبر اسلام(ص) : به کسانی که در زمین هستند ترحم کن تا کسانی که درآسمان هستند به تو ترحم کنند.                                        گوهرناب : پیامبر اسلام(ص) : غافلترین مردم کسی است که از حال به حال شدن دنیا و طبیعت موعظه نگیرد.                                        گوهر ناب : پیامبر اسلام(ص) : به یکدیگر هدیه بدهید که همانا هدیه کینه ها را از بین می برد.                                        مناسبت ها: : امیرمومنان امام علی(ع) : هر كه مستبد به رأى شد به هلاكت رسيد، و هر كه با مردم مشورت كرد خود را شريك عقل آنان نمود.                                        

اخبار مرکز   اخبار بازرگانی
 

 
7esfand-isfbtc-web.jpg
امروز :29 فروردين 1393
تقویم آموزشی
مناسبتها
911230-2.jpg
911230-4.jpg
911230-5.jpg
911230-7.jpg
911230.jpg
بازدیدکنندگان